LIÊN HỆ


Thư viện Cao Đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương

Đường Đồng Cây Viết, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

DD: 0969909466 - Thầy Nguyễn Tấn Trung - Phó Hiệu Trưởng